ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 57
09
ธ.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
11
พ.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 11
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
15
ต.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
09
ก.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
13
ส.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
08
ก.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 7
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
10
มิ.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
13
พ.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
08
เม.ย.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
11
มี.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
Facebook