ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 43
24
ก.ค.
พิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
9:00 - 17:00 น.
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
ส่วนกลาง
18
เม.ย.
03
เม.ย.
3 เมษายน พ.ศ.2563 มีการฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19
มจร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
ส่วนกลาง
Facebook