ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 57
12
ก.พ.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
ส่วนกลาง
14
ม.ค.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
13:30 - 17:00 น.
ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 4
ส่วนกลาง
09
ธ.ค.
พิธีประสาทปริญญา
หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์
ส่วนกลาง
24
ก.ค.
พิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
9:00 - 17:00 น.
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
ส่วนกลาง
Facebook