บทความวิชาการ
สืบค้นตรรกวิทยาในคัมภีร์และวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
391

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.