บทความวิชาการ
ผ้าในพระพุทธศาสนา : ผ้ากาสายะ อุตตราสงค์ ผ้าบังสุกุล อันตรวาสก สังฆาฏิ จีวร
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
704

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.