บทความวิชาการ
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ: ท่าทีและแนวปฏิบัติของภิกษุเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตว์
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
637

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.