บทความวิชาการ
วิเคราะห์มันตระ “โอม มณี ปัทเม หูม” : พระพุทธศาสนาหรือไสยศาสตร์
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
702

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.