บทความวิชาการ
พระวินัย: กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคม
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
543

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.