บทความวิชาการ
สืบค้นตรรกวิทยาในคัมภีร์และวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
04 พ.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
513

ผู้แต่ง :: พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.