บทความวิชาการ
The Designation of the Noble Individuals in Puggala- Paññatti Scripture of Abhidhamma Pitaka
06 เม.ย. 61 | พระพุทธศาสนา
412

ผู้แต่ง :: Dr.Sanu Mahatthanadull

The Designation of the Noble Individuals in Puggala- Paññatti Scripture of Abhidhamma Pitaka

Dr.Sanu Mahatthanadull (2558)