บทความวิชาการ
Bhikkhu Pātimokkha: the Fundamental Precepts And their Number of Rules
31 มี.ค. 61 | พระพุทธศาสนา
359

ผู้แต่ง :: Dr.Sanu Mahatthanadull

Bhikkhu Pātimokkha: the Fundamental Precepts And their Number of Rules

Dr.Sanu Mahatthanadull (2558)