ปฏิทินกิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
ส่วนกลาง
573
วันที่ :
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
เวลา :
8:30 - 11:00 น.
สถานที่จัดงาน :
มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ)
ผู้จัดงาน :
กองกิจการพิเศษ มจร
รายละเอียดกิจกรรม :

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์วิทยบริการ มจร” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๕๙ น. ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ผู้ร่วมพิธีฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก / ผู้ร่วมพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ แต่งกายสุภาพ


ช่องทางติดต่อ :
กองกิจการพิเศษ ชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 035-248-779 เว็บไซต์ http://www.spad.mcu.ac.th
แผนที่ :
มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ)