ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่วนกลาง
635
วันที่ :
22 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62
สถานที่จัดงาน :
ผู้จัดงาน :
รายละเอียดกิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๒๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย

ตารางสอบ คลิก


ช่องทางติดต่อ :