ปฏิทินกิจกรรม
กฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
ส่วนกลาง
1502
วันที่ :
26 ต.ค. 62
สถานที่จัดงาน :
อุโบสถกลางน้ำ
ผู้จัดงาน :
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :