ปฏิทินกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทยวิถีพุทธ ๖๓
ส่วนกลาง
437
วันที่ :
31 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
เวลา :
18:00 น.
สถานที่จัดงาน :
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
ผู้จัดงาน :
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
รายละเอียดกิจกรรม :


ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๓ "สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่องทางติดต่อ :
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. 035-248-000 ต่อ 8138
แผนที่ :