ปฏิทินกิจกรรม
มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ ๒
ส่วนกลาง
926
วันที่ :
04 ก.พ. 63
สถานที่จัดงาน :
อาคาร หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา วังน้อย อยุธยา
ผู้จัดงาน :
สำนักงานพระสอนศีธรรม
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :