ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งกำหนดการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิด19 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนภูมิภาค
138
วันที่ :
18 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
สถานที่จัดงาน :
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้จัดงาน :
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียดกิจกรรม :

แจ้งกำหนดการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิด19 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ดำเนินการโดย กองอาคารสถานที่ฯ มจร


ช่องทางติดต่อ :