ปฏิทินกิจกรรม
เรียนเชิญสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓
ส่วนกลาง
128
วันที่ :
24 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
สถานที่จัดงาน :
มจร
ผู้จัดงาน :
มจร
รายละเอียดกิจกรรม :

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 
              </div>
            </div>
            <div class=

ช่องทางติดต่อ :