ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ส่วนกลาง
119
วันที่ :
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
สถานที่จัดงาน :
มจร
ผู้จัดงาน :
มจร
รายละเอียดกิจกรรม :

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

การประชุมระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ช่องทางติดต่อ :