ปฏิทินกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล
ส่วนกลาง
222
วันที่ :
05 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63
สถานที่จัดงาน :
มจร
ผู้จัดงาน :
มจร
รายละเอียดกิจกรรม :

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ อารมร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดการดังแนบ


ช่องทางติดต่อ :
กองสื่อสารองค์กร