ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
ส่วนกลาง
903
วันที่ :
14 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
สถานที่จัดงาน :
มจร
ผู้จัดงาน :
มจร
รายละเอียดกิจกรรม :ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องC๔๐๐ ชั้น ๔ โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อยช่องทางติดต่อ :