ปฏิทินกิจกรรม
พิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ส่วนกลาง
851
วันที่ :
24 ก.ค. 63
เวลา :
9:00 - 17:00 น.
สถานที่จัดงาน :
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
ผู้จัดงาน :
กองกิจการนิสิต
รายละเอียดกิจกรรม :

พิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย

ช่องทางติดต่อ :
https://www.facebook.com/577871892322152/posts/6100683540040932/?d=n