ปฏิทินกิจกรรม
วันกตัญญ รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ส่วนกลาง
620
วันที่ :
29 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
สถานที่จัดงาน :
อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒
ผู้จัดงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :ช่องทางติดต่อ :