ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมผู้อำนวยการกองและส่วนงานเทียบเท่าในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ส่วนกลาง
551
วันที่ :
20 ธ.ค. 65
เวลา :
13:30 น.
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ผู้จัดงาน :
สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :