ปฏิทินกิจกรรม
สอบคัดเลือก - สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
677
วันที่ :
01 มิ.ย. 62 - 01 มิ.ย. 62
เวลา :
8:30 น.
สถานที่จัดงาน :
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผู้จัดงาน :
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :
โทร 08 8388 8504 https://www.facebook.com/sothornMCU.56/
แผนที่ :