คลังภาพ
พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร