คลังภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา