คลังภาพ
พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ