คลังภาพ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร มจร