คลังภาพ
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน ทำบุญ 117 ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)