คลังภาพ
มจร เปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด