คลังภาพ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต