คลังภาพ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564