คลังภาพ
พิธีมอบถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศกัมพูชา แด่ อธิการบดี มจร