คลังภาพ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคม วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมห