คลังภาพ
พิธีปิดภาควิปัสสนากรรมฐานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 /2565