กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระราชปรีชามุนี,ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย