กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, รศ.ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา