กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา