กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระศรีธรรมภาณี,ดร.


รก.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด CV