กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระมงคลธีรคุณ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต