ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 45
มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
338

มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
482

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม “มจร” จัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
359

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม “มจร” จัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจความพร้อม รพ.สนาม มจร รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
520

ตรวจความพร้อม รพ.สนาม มจร รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย100 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้บริเวณชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย
02 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
390

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย100 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้บริเวณชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔
01 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
787

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

สมัชชาสงฆ์ไทยฯบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยโควิดในไทย
24 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
161

คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีมติอนุมัติเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และแจ้งเจ้าอาวาส ญาติโยม ในสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย

“มจร” ปูพรมจัดตั้ง “15 รพ.สนาม 16 โรงทาน” ทั่วประเทศรองรับผู้ป่วยโควิด
22 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
181

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศของเราอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นเหตุให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์ร่วมกันกันทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนคนไทยทุกคน ในวันนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นมีวิทยาเขตในต่างจังหวัด 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 25 แห่ง หน่วยวิทยบริการอีก 4 แห่ง มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตกว่า 25,000 รูป/คน ทุกที่ ทุกแห่งรวมทั้งบุคลากรทุกรูป ทุกคนต่างก็ขวนขวายช่วยเหลือภาครัฐและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง

“มจร”เตรียมตั้ง Community Isolation ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด
22 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
162

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 พระเทพปวรเมธี (ป.อ.พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจเช็คความพร้อมของสถานที่เพื่อจัดตั้ง Community Isolation หรือ การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ ได้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงที่ยังอยู่ในระหว่างการรอเตียง

ผู้บริหารระดับสูง มจร มีมติให้ใช้ มจร เป็นสถานที่พักรอเตียงจากโรงพยาบาล
14 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
522

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการบริหารงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงฯ

Facebook