ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในสถานการณ์โรคโควิด-19
  13 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  74
 • ขอเชิญชวนประชาคม มจร ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
  09 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  175
 • มาตรการ มจร ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ตลอดเดือน พ.ศ.2564
  07 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  241
 • กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในมหาวิทยาลัย
  07 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  80
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ
  06 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  306