ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564
17 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
151
ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 มจร ขอความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต (ส่วนกลาง) ได้กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างmo ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เมษายน 2564 

https://forms.gle/coeoR7m6VjiTZtZe7

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเบื้องต้น ในมาตรการเฝ้าระวังของศูนย์ฯ 

จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย 

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

#ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหาร มจร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)
  30 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  260
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)
  14 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1612
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID – 19)
  10 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  262
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖)
  10 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  285
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕)
  30 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1080