ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารระดับสูง มจร มีมติให้ใช้ มจร เป็นสถานที่พักรอเตียงจากโรงพยาบาล
14 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
800

“ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย”

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการบริหารงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงฯ

ที่ประชุมมีมติให้ มจร เป็นสถานที่พักคอย เก็บตัวบุคลากร และดูแลพระสงฆ์ที่มีความเดือดร้อนระหว่างรอ เตียงว่างจากโรงพยาบาล โดยต้องประสานงานกับภาครัฐ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  965
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1359
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1791
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2344
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1565