ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัชชาสงฆ์ไทยฯบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยโควิดในไทย
24 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
161

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ได้มีมติร่วมกันอนุมัติให้บริจาคเงินของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 658,200 บาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ ซึ่งมีหลายวัดได้จัดเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ยังมีมติให้แจ้งเจ้าอาวาส หัวหน้าสงฆ์ วัดสมาชิกของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รวมทั้งแจ้งญาติโยม ร่วมกันบริจาค เมื่อทางวัดได้รวบรวมจตุปัจจัยเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งไปยังสำนักงานประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อดำเนินการบริจาคตามวัตถุประสงค์ต่อไป