ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1722

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ น. มจร ส่งผู้แทนลงพื้นที่ระแวกใกล้บริเวณ มหาวิทยาลัย หมู่บ้านเจษฎา ๕ แจกกล่องห่วงใย ๑๐๐ ชุดซึ่งได้รับบริจาคจากพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร และสมทบทุนโดยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมธีโป,ผศ.ดร. ผู้อำนวนการสำนักงานอธิการบดี มจร โดยในกล่อง"กล่องห่วงใย" บรรจุยาแก้ไข ฟ้าทะลายโจร แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และม่าม่า เพื่อแบ่งเบาและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

#ขออนุโมทนาบุญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1623
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1970
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2396
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2942
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2215