ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2569

วันที่ 10 ส.ค. พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า มจร ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย อบต.ลำไทร และโรงพยาบาลราชธานี ได้ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามขนาดความจุ 537 เตียง ภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น

มจร โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนบริเวณโดยรอบ มหาจุฬาฯ ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไปถึงการที่มีสถานที่รักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม) ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยจึงยินดีเสียสละโดยมอบอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ภายใน มจร ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ 5 ชั้น ขนาดความจุ 537 เตียง ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดใช้เป็นห้องสมุดอย่างเป็นทางการ เพราะเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 10 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มจร มีพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร ร่วมในพิธี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นพ.นครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลราชธานี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งก็พยายามจำกัดจำนวนผู้มาร่วมงานไม่ให้มากนักในสถานการณ์เช่นนี้

พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวย้ำว่า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนคนไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะหมดไปจากประเทศไทย

มติชน

https://www.matichon.co.th/education/news_2877323

Onbnews

https://www.onbnews.today/post/61467

Thainews

www.thairnews.com/พระธรรมวัชรบัณฑิต-ผวจ/

แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1746
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2286
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2716
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  3259
 • ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
  03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2020