www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
กิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่เวียดนามและศรีลังกาจัด

เวียดนามเป็นเจ้าภาพ วันวิสาขบูชาโลก 2014


    มหาเถรสมาคม เห็นชอบให้พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุมวันวิสาขบูชาโลก และการฉลอง The Day of Vesak ครั้งที่ 11 ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 8-11 พ.ค. 2557

    ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557 เลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีลิขิตลงวันที่ 31 มี.ค. 2557 แจ้งว่า พระทิช ทันห์ นู ประธานจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติมอบ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม

    เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก 2557 (ค.ศ. 2014) วันที่ 8-11 พ.ค. ณ วัดไบ๋ดินห์ เมืองนินห์บินห์ เป็นการจัดงานระดับโลกเป็นครั้งที่ 2 นับแต่ พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)

    เจ้าภาพคือประเทศเวียดนาม คาดว่าจะมีผู้นำชาวพุทธจากนิกายต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการทางพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนจาก 100 ประเทศทั่วโลก ประมาณ 1 หมื่นกว่าคน เข้าร่วมงานสำคัญนี้

    ภายในงานจะจัดให้มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา การอภิปราย และการประชุมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นเนื้อหาปัจจุบันที่โลกให้ความสนใจ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

    วันวิสาขบูชา คือ วันเฉลิมฉลองวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในระดับนานาชาติ และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรพุทธศาสนาต่างๆ หาวิธีแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลกด้วยปรัชญาพุทธรวมถึงการทำให้ประเทศเวียดนามเป็นที่รู้จักทั่วไป ทั้งในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ วัฒนธรรม ประชาชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและศาสนา

ติช เตียน งอน พระมหาเถระ รองประธานสภาสงฆ์เวียดนาม กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเดือน พ.ย. 2556 ว่า งานวันวิสาขบูชาโลก 2014 จะจัดขึ้นโดยสภาสงฆ์เวียดนาม ร่วมกับคณะกรรมการนานาชาติจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งงานนี้จะถือเป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่ง

เวียดนามเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลก เมื่อปี 2008 ที่เมืองฮานอย มีผู้แทนชาวพุทธจาก 74 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงาน

พระโสภณวชิราภรณ์ช่วยเตรียมงาน

    ก่อนถึงวันฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก

    การจัดประชุมครั้งนี้ คณะสงฆ์และรัฐบาลเวียดนามคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม และทำให้พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วโลกมาร่วมเสนอบทความทางวิชาการ 

        ในวันเปิดงานก็จะมี สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์จากประเทศต่างๆ มาร่วม

        และนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนาม จะมาเป็นประธานพิธีปิดในวันที่ 10 พ.ค. 2557

        ในการนี้ พระสงฆ์ อุบาสกและอุบาสิกา จากประเทศไทย จะเดินทางไปร่วมประชุมที่ประเทศเวียดนาม ประมาณ 200 รูป/คน

    ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาโลกต่อเนื่องทุกปี นับแต่องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของชาวโลก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2542 โดยเรียกวันสำคัญนั้นว่า The Day of Vesak โดยใช้หอประชุมองค์การสหประชาชาติ หอประชุมพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ประชุม ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมนานาชาติไม่น้อยกว่า 8,000 คนทุกปี เว้นแต่ปี 2008 ที่เวียดนามรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น


กิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่ ศรีลังกา

    งานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561/2017 ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรกอย่างสมเกียรติ มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตทูตต่างประเทศศรีลังกา ชื่อลักษมัน กทิรคามาร์ (Lakshman Kadirgamar) เสนอมติขอการรับรองต่อที่ประชุมใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 34 ประเทศรับรอง จนสมัชชาองค์การสหประชาชาติให้การรับรองวันวิสาขบูชา ให้เป็นวันสำคัญ (Buddhist Holiday or Buddhist observance) ในปี 2542


โดย...พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ภมรพล ป.ธ.9, M.A.)

    งานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561/2017 ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรกอย่างสมเกียรติ มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตทูตต่างประเทศศรีลังกา ชื่อลักษมัน กทิรคามาร์ (Lakshman Kadirgamar) เสนอมติขอการรับรองต่อที่ประชุมใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 34 ประเทศรับรอง จนสมัชชาองค์การสหประชาชาติให้การรับรองวันวิสาขบูชา ให้เป็นวันสำคัญ (Buddhist Holiday or Buddhist observance) ในปี 2542

    ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลองงานวิสาขบูชาโลก 11 ครั้ง ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ 2 ครั้ง และปีนี้เป็นครั้งแรกที่ศรีลังการับเป็นเจ้าภาพ มีประเทศเข้าร่วมประชุม 72 ประเทศ มีสาสน์แสดงความยินดีจากทั่วทั้งโลก 75 สาสน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือที่ระลึกประธานาธิบดีศรีลังกา นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระพุทธศาสนา เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยาน โดยมีแขกรับเชิญเป็นประมุขประเทศอินเดียและเนปาล ในระดับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี แสดงปาฐกถาพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่มีรากฐานเดียวกัน จากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    พระมหานายกะศรีลังกา ผู้นำชาวพุทธ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ มีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุม แถลงเปิดตัวพระไตรปิฎกฉบับสากล (CBT : Common Buddhist Text) อย่างเป็นทางการ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จนในวันปิดการประชุม หลังจากประกาศปฏิญญาแคนดีมหานครแล้ว ไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา ได้นิมนต์ไปทำเนียบที่เมืองแคนดี เพื่อพบปะส่วนตัว และกล่าวขอบคุณเป็นกรณีพิเศษ ที่นานาชาติให้ความร่วมมือจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ จนสำเร็จเรียบร้อยอย่างสมเกียรติ ในฐานะที่ประเทศศรีลังกาได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาและเป็นประเทศที่มีการจารพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก

    ก่อนเดินทางไปศรีลังกา ข้าพเจ้าเสนอให้สร้างกลุ่มไลน์ติดต่อประสานงานกันได้ง่ายยิ่งขึ้น มีแจ้งบอกว่า จะประสานงานจองซื้อซิมใส่โทรศัพท์ก่อนวันเดินทางล่วงหน้า กะว่าลงเครื่องบินปุ๊บก็ติดต่อกันได้ปั๊บเลย

    เมื่อถึงสนามบินโคลอมโบ เจ้าหน้าที่พาไปจุดนั้นจุดนี้ หลังรับกระเป๋าใหญ่กันหมดแล้ว ก็มานั่งรอความพร้อมด้านเอกสารและสิ่งของต่างๆ มีคนชวนไปแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เดินออกไปด้วย ปรากฏว่ามีร้านเปลี่ยนซิมตั้งอยู่แถวๆ ด้านนอกนั้นเอง ผู้ที่เดินออกไปก็ได้เปลี่ยนซิมมา หลังจากเปลี่ยนสกุลเงินตราแล้ว


บรรยากาศ เมืองแคนดี้