ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗
28 ส.ค. 57 | ข่าวรับสมัครนิสิต
455
ข่าวรับสมัครนิสิต
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘/๐๘/๒๐๑๔ เข้าชม : ๗๒๑๗ ครั้ง

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒.๑ ขายใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ห้อง A๔๐๐ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยาโทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ หรือที่สำนักทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑

http://ibsc.mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น