ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗
28 ส.ค. 57 | รับสมัครนิสิต
587
ข่าวรับสมัครนิสิต
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๘/๐๘/๒๐๑๔ เข้าชม : ๗๒๑๗ ครั้ง

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒.๑ ขายใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ห้อง A๔๐๐ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยาโทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ หรือที่สำนักทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑

http://ibsc.mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  277
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  504
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  446
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  383
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1221