ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประจำปี 2558
19 มิ.ย. 58 | รับสมัครนิสิต
685
ข่าวรับสมัครนิสิต
คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประจำปี 2558
วันที่ ๑๙/๐๖/๒๐๑๕ เข้าชม : ๓๙๐๐ ครั้ง

คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา (ป.วน.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


เปิดรับสมัคร
          พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาการศึกษา
          ตลอดหลักสูตร ๑ ปีการศึกษาและภาคปฏิบัติ ๓ เดือน
สมัครได้ที่  
         สำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๐ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กทม. 
วันและเวลาเรียน
         วั้นพุธ และวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑-๓๐ น.
ติดต่อได้ที่
            ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๖,  ๐๘๕-๑๓๔-๑๓๕๙
            และสถาบันวิปัสสธุระมจร. วังน้อย ๐๓๕-๒๔๘-๐๔๓

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี้


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
  21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  592
 • หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ รับสมัครนิสิตหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  08 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1012
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เริ่มวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ทุกวัน #พัฒนาคน พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน#
  29 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  899
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
  26 มิ.ย. 63 | รับสมัครนิสิต
  538
 • ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09 พ.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
  1760