ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60
06 ก.พ. 60 | ข่าวรับสมัครนิสิต
304

 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

> เกณฑ์การรับสมัคร-ป.เอก-รุ่นที่-3

> ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

> ใบสมัคร-ป.เอก-สาขาวิชาการพัฒนาสังคม-รุ่นที่-3

> รายละเอียดสมัคร-ป.โท-กพส-6

> หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา

 

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงความคิดเห็น